วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

"สิบขั้นง่ายๆสู่นักวิจัยชั้นเทพ"

สิบขั้นง่ายๆสู่นักวิจัยชั้นเทพ

ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  เล่าถึงการทำวิจัย  ว่าทำอย่างไรจึงจะง่าย  ไม่น่าเบื่อ ใน"สิบขั้นง่ายๆสู่นักวิจัยชั้นเทพ"  สำหรับสิบขั้นตอนง่ายๆสู่นักวิจัยชั้นเทพ