วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 

 

1. อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of fatigue and sleep disturnabce on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / ปรัชญาพร ธิสาระ / 2552


หน้าปกในบทคัดย่อสารบัญบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บรรณานุกรมภาคผนวก2. อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549


หน้าปกใน


3. สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550

4. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 25505. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550


ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ภาพแห่งความทรงจำ

              ภาพแห่งความทรงจำ
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน เพื่อใช้ในการโหลดเอกสารออกจากเวปไซด์
สำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรม คลิก คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
ถ้าหากท่านใดต้องการจะเข้าไป Download เองจากเว็บไซต์ของ Adobe โดยตรงสามารถเข้าไป Download ได้ที่
หรือ http://www.adobe.com
1. เมื่อท่านคลิกที่ไอคอนสีเหลือง ด้านบน แล้ว ให้กดเลือก Save ดังรูป

2. เลือกไดรฟ์ที่ท่านจะจัดเก็บไฟล์ (แนะนำให้เลือกเก็บไว้ที่ Desktop เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม)

3. จากนั้นจะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที [ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตของท่าน]

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะได้ไอคอนดังภาพ ที่หน้าจอคุณ

5. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนดังกล่าว เพื่อติดตั้งโปรแกรม

6. กด Next ไปจนกระทั่งติดตั้งโปรแกรมเสร็จ

7. สุดท้าย กด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader
วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดโดยใช้ Adobe Download Manager
1.1 คลิกที่ปุ่ม จากหน้าสั่งซื้อหนังสือของแจ่มใส http://jamsai.com/popup/book_expro_2006/order.asp เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดของ Adobe Acrobat Reader

1.2 เมื่อเข้าไปสู้หน้าดาวน์โหลดแล้ว คลิกที่ปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง "Adobe Download Manager"
จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม "Save" แล้วเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บ Adobe Download Manager
1.3 ดับเบิ้ลคลิกไอคอนที่โหลดมา จะขึ้นหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่ม "Run" จากนั้นตัว Download Manager จะเริ่มดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุด

***สำหรับ Windows 98 จะไม่ขึ้นหน้าต่างนี้ โดยตัวโปรแกรม Adobe Download Manager จะดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุดให้อัตโนมัติ

1.4 หลังจากคลิก Run แล้ว ตัว Adobe Download Manger จะเริ่มดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุดเมื่อ Adobe Download Manager โหลดตัวติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เวอร์ชั่นล่าสุดมาแล้ว จะขึ้นหน้าต่างถามให้ติดตั้งเดี๋ยวนี้หรือไม่ ให้ตอบว่า "Install Later" ไปก่อน (เนื่องจากตัว Adobe Download Manager อาจจะดาวน์โหลดตัวอัพเดทของโปรแกรมอื่นๆ มาให้ด้วย)1.5 ทำการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บตัวติดตั้งไว้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ (คลิก Next ไปเรื่อยๆ) จนถึงหน้าที่มีปุ่ม Finish แล้ว คลิก Finish เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง


วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดโดยสามารถเลือกเวอร์ชั่นอื่นๆ ของโปรแกรมได้
2.1 เข้าไปที่ http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=10&platform=Windows

2.2 เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นทำการดาวน์โหลด

2.3 ทำการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ (คลิก Next ไปเรื่อยๆ) จนถึงหน้าที่มีปุ่ม Finish แล้ว คลิก Finish เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat


 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วารสารโรคหัวใจ

                  วารสารโรคหัวใจSyntax Score: The New Predictor Of Clinical Outcome In Bifurcation Lesion Or Left Main Percutaneous Coronary Intervention At Siriraj Hospital

Orapin Chawakul, MD,
Damras Tresukosol, MD,
Nattawut Wongpraparat, MD
Division of Cardiology, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok,Thailand
Abstract | PDF File [177 Kb]

การใช้ Syntax scoreเป็นตัวทำนาย clinical outcomeในผู้ป่วย left main/bifurcation lesionที่มาทำ PCI ในโรงพยาบาลศิริราช

อรพิน ชวาลย์กุล,พบ
ดำรัส ตรีสุโกศล,พบ
ณัฐวุฒิ วงศ์ประภารัตน์,พบ

Abstract | PDF File [177 Kb]


An analysis of electrocardiographic criteria for determining left ventricular hypertrophy

Kanoknate Chauyu,M.D. ,
Adisak Maneesai , M.D. ,
Suthipol Udompunturak, Msc( Applied Stat)**

Division of Cardiology , Department of medicine , Faculty of medicine , Siriraj hospital , Mahidol University.
** Clinical Epidemiology unit ,Office of research promotion , Siriraj hospital , Mahidol University.

Abstract | PDF File [449 Kb]

การวิเคราะห์เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

กนกเนตร ช่วยอยู่,พบ
อดิศักดิ์ มณีไสย,พบ
สุทธิพล อุดมพันธุรัก

Abstract | PDF File [449 Kb]


Efficacy of Clopidogrel on Platelet Function Test in Cardiovascular Disease Patients at Khon Kaen University

Jitrada Ungprasert, MD,
Chaiyasith Wongvipaporn, MD,
Naowakun Ariyapim, MSc in pharm
Division of Cardiology, Department of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Abstract | PDF File [1,484 Kb]

การศึกษาเพื่อดูประสิทธิภาพของยาละลายลิ่มเลือดโครพิโดเกรลแต่ละบริษัทในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

จิตรดา อึ้งประเสริฐ, พบ
ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, พบ
เนาวคุณ อริยพิมพ์
หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Abstract | PDF File [1,484 Kb]


Correlation between Complication of Acute ST- Elevation Myocardial Infarction and Metabolic Syndrome

Wutichai Panawarangul, MD,
Paiboon Chotinoparatanapat, MD,
Anawat Sermsawan, MD

Cardiovascular Unit, Department of Medicine, BMA Medical College and Vajira Hospital, Bangkok, Thailand

Abstract | PDF File [423 Kb]

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของภาวะแทรกซ้อนกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กับภาวะอ้วนลงพุง

วุฒิชัย พนาวรางกูร ,พบ
ไพบูลย์ โชตินพรัตนภัทร,พบ
อนวัช เสริมสวรรค์,พบ

หน่วยโรคหัวใจ งานอายุรกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ
Abstract | PDF File [423 Kb]


Clinical Outcomes of Acute ST Elevation Myocardial Infarction Patients in a Comprehensive Cardiac Referral System in Khon Kaen Province

Palakorn Juntaranimi, MD, บSongsak Kiatchoosakun, MD,
Sutthithep Duangsorn, MD

Division of Cardiology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Abstract | PDF File [172 Kb]

ผลทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันชนิด ST elevation ภายในโครงการ จัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น (CCRS)

พลากร จันทรนิมิ,พบ
ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล,พบ
สุทธิเทพ ดวงศร,พบ

หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Abstract | PDF File [172 Kb]


Prevalence and Association between Erectile Dysfunction and Coronary Artery Disease

Terdsak Cherdshoo MD,
Paiboon Chotinoparatpat MD,
Anawat Sermswan MD

Division of Cardiology, Department of Medicine, BMA Medical College and Vajira Hospital, Bangkok. Thailand
Abstract | PDF File [2,331 Kb]

ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกับโรคหลอดเลือดหัวใจ

เทิดศักดิ์ เชิดชู,พบ
ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร,พบ
อนวัช เสริมสวรรค์
Abstract | PDF File [2,331 Kb]


Correlation between N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide and 99mTc-sestamibi Myocardial Perfusion Scintigraphic Defect in Chronic Ischemic Heart Disease Patients

Voravut Rungpradubvong, MD,
Surapun Sitthisook, MD
Division of Cardiology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Abstract | PDF File [1,087 Kb]

ความสัมพันธ์ระหว่างอะมิโนเทอร์มินัลโปรบีไทป์แนทริยูเรติกเป็ปไทด์และการลดลงของเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยใช้สารเภสัชรังสี 99 เอ็ม เทคนิเชียมเซสตามิบิในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง

วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์,พบ
สุรพันธ์ สิทธิสุข,พบ
สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

Abstract | PDF File [1,087 Kb]


Impact of Diabetes on Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention

Bundit Ngoendithaworn, MD,
Boonjong Saejueng, MD,
Kriengkrai Hengrussamee, MD
Department of Cardiology, Chest Disease Institute, Nonthaburi, Thailand
Abstract | PDF File [174 Kb]

การศึกษาหาผลกระทบของโรคเบาหวานต่อการรักษาด้วยวิธีสวนหลอดเลือดหัวใจ(Percutaneous coronary intervention)ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

บัณฑิต เงินดีถาวร, พบ.,
บุญจง แซ่จึง, พบ.,
เกรียงไกร เฮงรัศมี, พบ.
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

Abstract | PDF File [174 Kb]


The Efficacy and Safety of Ivabradine for Controlling Heart Rate in Patients Undergoing 64-slice Computed Tomography Angiography

Naiyanet Chaiyen, MD,
Nakarin Sansanayudh, MD,
Pachum Tasukon, MD,
Prasart Laothavorn, MD,
Chumpol Piamsomboon, MD,
Sopon Sanguanwong, MD,
Charnnarong Naksawadi, MD,
Preecha Uerojanaungkul, MD,
Waraporn Tiyanon, MD,
Verapon Pinphanichakarn, MD,
Thoranis Chantrarat, MD,
Hutsaya Prasitdumrong, MD

Division of Cardiology, Department of Internal Medicine. Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

Abstract | PDF File [182 Kb]

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา Ivabradine ในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจก่อนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ

นัยเนตร ใจเย็น, พบ,
พันเอกนครินทร์ ศันสนยุทธ, พบ,
พลตรีปชุม ทาสุคนธ์, พบ,
พลตรีประสาท เหล่าถาวร, พบ,
พลตรีชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์, พบ,
พันเอกโสภณ สงวนวงษ์, พบ,
พันเอกชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์, พบ,
พันโทปรีชา เอื้อโรจนอังกูร, พบ,
พันโทหญิงวราภรณ์ ติยานนท์, พบ,
พันโทธรณิศ จันทรารัตน์, พบ,
พันโทหญิงวีรพร ปิ่นพานิชการ,พบ,
ร้อยโทหญิงหัสยา ประสิทธิ์ดำรง, พบ

หน่วยโรคหัวใจ งานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
Abstract | PDF File [182 Kb]


Clinical, Angiographic and Biochemical Predictors for Blood Pressure Reduction After Renal Artery Revascularization with Stenting

Sarawut Limtungturakul, MD,
Nattawut Wongpraparut, MD FACP FACC FSCAI
Division of Cardiology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Abstract | PDF File [1,233 Kb]

ปัจจัยที่ใช้ทำนายการตอบสนองของความดันโลหิตหลังการขยายหลอดเลือดแดงที่ไต

สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล,พบ
ณัฐวุฒิ วงศ์ประภารัตน์,พบ

สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
Abstract | PDF File [1,233 Kb]


Left Ventricular Function in Septal versus Apical Right Ventricular Pacing

Ongkarn Komson, MD,
Tachapong Ngarmukos, MD,
Sirin Apiyasawat, MD,
Pakorn Chandanamattha, MD,
Sukit Yamwong, MD

Cardiology Unit, Department of Internal medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Abstract | PDF File [2,460 Kb]

การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจล่างซ้ายในผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจในตำแหน่งห้องล่างขวา และผนังของหัวใจล่างขวา

องค์การ คมสัน,พบ.
ธัชพงษ์ งามอุโฆษ,พบ
สิรินทร์ อภิญสวัสดิ์, พบ
ภากร จันทนมัฏฐะ, พบ
สุกิจ แย้มวงษ์, พบ
Abstract | PDF File [2,460 Kb]


Relationship Between Left Ventricular Mass Index and Ankle-Brachial Index in Hypertensive Patients

Nitipat Katanyukul, MD,
Kaiengkrai Hengrasami, MD,
Jarin Assavahanrit, MD,
Boonjong Saejueng, MD

Division of Cardiology, Chest Disease Institute, Nontaburi, Thailand.
Abstract | PDF File [490 Kb]

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีความหนาตัวของห้องหัวใจล่างซ้าย (Left Ventricular Mass Index) และค่าความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle-Brachical Index) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

นิธิภัทร์ กตัญญูกุล,พบ
เกรียงไกร เฮงรัศมี,พบ
จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์,พบ
บุญจง แซ่จึง,พบ

งานอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก อ.เมือง
จ.นนทบุรี
Abstract | PDF File [490 Kb]


Pulmonary Arterial Hypertension in Patients with Scleroderma

Thongchan Nilkhate, MD,
Oraporn See, MD,
Sukit Yamwong, MD,
Supachai Tanomsup, MD,
Suraraj Tamronglak, MD,
Kanokrat Nantiruj, MD,

Cardiovascular unit, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand
2
Allergy Immunology and Rheumatology unit, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand
Abstract | PDF File [162 Kb]


Etiological Profile of Chronic Isolated Severe Mitral Regurgitation Determined by Two-dimensional and Doppler Echocardiography

Hariram Tiwari, MD,
Kriengkrai Hengrussamee, MD

Department of Cardiology, Chest Disease Institute, Nonthaburi, Thailand
Abstract | PDF File [357 Kb]

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วรุนแรงและเรื้อรังซึ่งวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบสองมิติที่สถาบันโรคทรวงอก

ฮารีราม ตีวารี,พบ
เกรียงไกร เฮงรัศมี,พบ

หน่วยโรคหัวใจ งานอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี
Abstract | PDF File [357 Kb]


Echocardiogram Findings in Stroke Patients with Normal Sinus Rhythm

Anawat Khow-Ean, MD,
Decho Jakrapanichakul, MD

Division of Cardiology, Department of Medicine, Siriraj Hospital. Mahidol University, Bangkok, Thailand
Abstract | PDF File [207 Kb]

อุบัติการณ์มีลิ่มเลือดในหัวใจจากการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจของผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ

อนวัช เก้าเอี้ยน,พบ.,*
เดโช จักราพานิชกุล,พบ.,*
สุทธิพล อุดมพันธุรักษ์,พบ.**

* สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
** หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Abstract | PDF File [207 Kb]


Correlation of Left Atrial Volume in patients with and without Left Ventricular Hypertrophy (LVH) that have Normotensive Type 2 Diabetes Mellitus

Narisa Piyawanisgul,MD,
Tanarat Choon-ngarm, MD,
Pariwat Pengkaw,MD

Division of Cardiology, Department of Medicine, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
Abstract | PDF File [236 Kb]

โครงการศึกษาปริมาตรของหัวใจห้องบนซ้ายที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตปกติเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีการเพิ่มปริมาณมวลกล้ามเนื้อหัวใจและกลุ่มที่ไม่มีการเพิ่มปริมาณมวลกล้ามเนื้อหัวใจ

นริศา ปิยะวาณิชย์สกุล,พบ
ธนรัตน์ ชุนงาม,พบ.
ปริวัตร เพ็งแก้ว,พบ

หน่วยโรคหัวใจ งานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
Abstract | PDF File [236 Kb]


Tissue Doppler Imaging to Distinguish Ischemic from Non-ischemic Cardiomyopathy

Paiboon Chiewchantanakit, MD,
Tanarat Choon-ngarm, MD,
Pariwat Pengkaw, MD

Division of Cardiology, Department of Medicine, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
Abstract | PDF File [399 Kb]

การศึกษาการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนของเนื้อเยื่อหัวใจ (Tissue Doppler Imaging) ใน

ไพบูลย์ เชี่ยวชาญธนกิจ,พบ
ธนรัตน์ ชุนงาม,พบ
ปริวัตร เพ็งแก้ว,พบ
Abstract | PDF File [399 Kb]วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน 2554

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2.1 เมษายน 2554วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2553วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2553

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2552
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2552วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2551วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน 2551วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2551วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2551วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2550วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน 2550วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2550วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2550

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2549
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน 2549
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2549
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2549

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2548
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2548
วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2548

วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547


วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2544วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน 2544วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2544วารสารโรคหัวใจ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2544