วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม

                 วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 79
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2553
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 78
ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 77
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 76
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 75
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 74
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 เดือตุลาคม พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 73
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือกรกฏาคม พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 72
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 71
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 70
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 69
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 68
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 67
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 66
ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 65
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลดวารสารสมาคมวารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 64
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 63
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 62
ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 61
เพื่อให้ความรู้ทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่มแก่สมาชิก รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของสมาคมฯ
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- สารจากนายกสมาคมฯ
- Wegener’s Granulomatosis
- โรคข้อฉบับออเดิร์ฟ : แอสไพริน กับ โรคหัวใจ : บทเรียนจากที่ประชุม FDA
- ข่าวจากสมาคมฯ
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 60
พบกันวันรับลมร้อนค่ะ แต่กว่าวารสารฉบับนี้จะออก คงเริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้ว ช่วงนี้จะเห็นข่าวไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่กับแพทย์ถูกฟ้องบนหน้าหนังสือพิมพ์และทางทีวีกันเยอะ
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- สารจากนายกสมาคมฯ
- ภาวะระดับไขมันผิดปกติในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Dyslipidemia in Patients with Rheumatoid Arthritis)
- โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic Arthritis)
- โรคข้อฉบับออเดิร์ฟ : เรื่องจริงจังและดังของยา COX-2 (อีกครั้ง)
- ข่าวจากสมาคมฯ
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 59
ก่อนอื่นคงต้องกล่าวแสดงความเสียใจกับการเกิดมหันตภัยคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา จากเหตุการณ์นี้ทำให้เราคนไทยทั้งหลายได้บทเรียนหลายอย่าง
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- สารจากนายกสมาคมฯ
- Allopurinol Hypersensitivity Syndrome (AHS)
- Mycophenolate Mofetil in Lupus Nephritis
- Interhospital Rheumatology Conference
- โรคข้อฉบับออเดิร์ฟ : ยาสมุนไพรใกล้ตัว
- ข่าวจากสมาคมฯ
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 58
วารสารฉบับนี้ขอเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง Rheumatic Manifestation in Hemo-philia
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- สารจากนายกสมาคมฯ
- Rheumatic Manifestation in Hemophilia
- โรคข้อฉบับออเดิร์ฟ : เมื่อยาดังโดนแบน !
- ข่าวจากสมาคมฯ
- Hepatitis C Virus Infection in Systemic Lupus Erythematosus
- Atherosclerosis and Systemic Lupus Erythematosus
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 57
เนื่องจากการเปลี่ยนวาระของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ ชุดใหม่ ดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์กนกรัตน์ นันทิรุจ นายกสมาคมฯ ปัจจุบัน
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 56
ฉบับนี้ออกมาในช่วงการประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมฯ ซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯ ชุดใหม่
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 55
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม โดยฉบับนี้มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคของปัญหาที่พบบ่อยในโรคลูปัส
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 54
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม โดยฉบับนี้มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่เรื่อง Amyloid Arthropathy
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- Amyloid Arthropathy
- บรรณาธิการแถลง
- การรักษาแนวใหม่ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- Journal Watch
- ข่าวจากสมาคมฯ
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 53
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม โดยฉบับนี้มีเนื้อหาหลากหลาย เริ่มตั้งแต่เรื่องการตรวจน้ำไขข้อ
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 52
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม โดยฉบับนี้มีเนื้อหาหลากหลาย เริ่มตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับยา Bisphophonates
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฉบับที่ 50
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่มฉบับนี้ได้ปรับปรุงให้เพิ่มขึ้น โดยทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มปัญหาชิงรางวัล (Quiz) ซึ่งในฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์
ดาวน์โหลดวารสารสมาคม
- บรรณาธิการแถลง
- ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อที่พบบ่อยทางเวชปฏิบัติ
- NSAIDs & Kidney
- quiz
- Diabetic Neuropathic Osteoarthropathy
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น