วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

เกี่ยวกับ...กัญชลิกา โคตะขุน

              เกี่ยวกับ...กัญชลิกา โคตะขุน


ชื่อ...กัญชลิกา  โคตะขุน (กุ๊งกิ๊ง)
เกิด  22 มกราคม
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 
 
 
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

1 ความคิดเห็น: